โปรแกรมสำหรับสำนักงาน Microsoft office

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย ไมโครซอฟท์ ที่ทำมาเพื่อให้ใช้ได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจหรืออาจจะเป็น การทำบัญชีเงินทางการเงินที่ต้องใช้ในส่วนของตารางเพื่อที่จะได้แบ่งเป็น ส่วนๆ ของข้อมูลที่ทำการเก็บเอาไว้ ซึ่งโปรแกรม office เป็นเพียงแค่ที่รวบรวมเท่านั้นแต่ที่แตกแยกออกมา นั้นมีให้หลากหลายอย่างด้วยกันได้แก่
1.ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เป็นโปรแกรมประมวลคำ จัดรูปแบบตัวอักษร ใส่รูปภาพ ย่อหน้า และสามารถเขียนเป็นบทความได้เช่นกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในเรื่องของการเขียนคำที่ เป็นประโยคยาวๆ หรือบทความที่ต้องใช้ส่งเป็นรายงาน มากันที่
2.ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เป็นโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของการสร้างตารางหรืออาจจะเป็นในส่วนของการคำนวณ ตัวเลข สำหรับใครที่ทำเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขแนะนำว่าโปรแกรมนี้ สามารถใช้ได้อย่างดี และไร้ซึ่งจุดบกพร่องแถมยังมีฟังก์ชั่นในการคำนวณตัวเลขอีกด้วย ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างลงตัว ต่อกันด้วย
3.ไมโครซอฟท์ แอคเซส นิยมมากสำหรับการทำงานในระดับสำนักงานเล็กๆ และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี และยังพิมพ์รายงานและจัดทำเว็บไซต์ในการรับ-ส่ง ข้อมูล ที่สำคัญคือยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมาก
4. ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ การนำมาใช้จะเป็นในส่วนของการโชว์ผลงานให้คนอื่นได้ดูกัน และเป็นแม่แบบในการนำเสนอผลงานมากมายมี effect แบบต่างๆ มากมาย และยังสามารถตกแต่งให้สวยงามอย่างที่ต้องการได้เลย ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ให้ในส่วนของการแสดงผลงานให้ออกมาดีและมีคุณภาพนั้นเอง
โปรมแกรมทั้ง 4 แบบนี้ มีการยอมรับจากคนทั่วโลกแล้วว่าได้มาตรฐานมาก ไร้ปัญหาแต่อย่างใดจนปัจจุบันได้มีการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตลอดเวลาเพื่อ ที่จะทำให้คนใช้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

Scroll to top